Presentation in English 


Drottning Silvia
är vår beskyddare

Bli Medlem

Facebook

Besök Peters Blogg

Här kan du följa  generalsekreterare
Peter Nordqvist på möten om olika påverkansfrågor och hans tankar kring dessa.

2015-05-22
Utbildningsdag Biva och Bcar
2015-05-21
R Mc Donald Hus i Lund
2015-05-19
Swedcon
2015-05-12
Det outsagda
2015-05-11
Kongress
 
 


Samarbetspartners & länkar


Sjuk- och olycksfallsförsäkring för Medlemsbarn


Om medfödda hjärtfel

GUCH-mottagningarna i Sverige

Barnhjärtcentrum i Göteborg

Barnhjärtcentrum i Lund

Ronald McDonald Hus i
Göteborg och Lund

 


Fler länkar 

Nya adressuppgifter?
maila, skriv eller ring
 
kansliet@hjartebarn.org
eller en vykort till
Kungsgatan 84
112 27 Stockholm


 
08-442 46 50

 


 

Välkommen till Hjärtebarnsförbundet!
Hitta din förening

Hjärtebarnsförbundet verkar för ett fullgott liv genom stöd, information
och påverkan. Hjärtebarnsfonden gör det
möjligt.


I Sverige föds ca 1000 barn varje år med hjärtfel. Det är 3 barn om dagen!
Hjärtfel är den vanligaste defekten jämfört med andra medfödda sjukdomar.

Vi arbetar för att barn, unga och vuxna födda med hjärtfel får bästa behandling medicinskt, psykologiskt och socialt. Att familjen också får ett bra omhändertagande och blir välinform
erade.
Förbundet består av 13 Hjärtebarnsföreningar, varav en är för dig som är vuxen och född med hjärtfel. 
Som medlem får du, förutom att träffa andra i liknande situation, information, utbildning och stöd i vardagsfrågor. Du får också tidningen Hjärtebarnet och möjlighet att teckna en sjuk- och olycksfallsförsäkring i Folksam för ditt hjärtbarn.

Välkommen att bli medlem eller ge en gåva till Hjärtebarnsfonden som stöd
till vår läger- och bidragsverksamhet! 


 Aktuellt

Kongressen valde ny förbundsstyrelse
Fem ledamöter avslutade sina uppdrag i styrelsen detta år och ersattes av Maria Nyström från Borlänge, Johan Ektoft från Ryssby, Gunnar Skarland från Lerum, Heidi Gjortz från Uppsala ocg Anna-Maria Rosenberg från Stockholm.
Läs mer om de övriga i styrelse och vad de sysslar med här

Ny ordförande för Hjärtebarnsförbundet 

Ulf Grape överlämnade ordförandeskapet till Linda Sundberg på förbundets kongress den 10 maj.
Linda, som kommer från Växjö och är mamma till hjärtbarnet Hedda, har tidigare varit ordförande i Hjärtebarnsföreningen Öst och därefter varit ledamot i förbundsstyrelsen.
Lindas hjärtefrågor är bla att hjärtbarnen ska må bra i vardagen, skolan och på fritiden. Att föräldrarna får bra stöd på förbundets mötesplatser.
Ulf kommer att vara kvar som projektledare för FLAV (Föräldrar lär av varandra) året ut så han försvinner inte helt bort från organisationen.
Ge bort ett sommaräventyr för livet – sms:a ”Läger” till 72980
 

Hjärtebarn har också spring i benen. Men de orkar inte alltid hänga med sina vanliga kompisar. Därför ordnar Hjärtebarnsförbundet sommarläger för barn och ungdomar med hjärtfel. Det är många som vill vara med och platserna tar slut snabbt. Vi vill att fler hjärtebarn ska få en bra sommar med bad och bus, och en massa nya kompisar att ha kul med. 
 
Genom att sms:a ”Läger” till 72980 så skänker du 50 kronor till Hjärtebarnförbundets lägerverksamhet - och ger fler hjärtebarn sommaräventyr att minnas.
Ps. du kan också swischa till 9005877

Europeisk webbundersökning om barns mediciner


Hej, 
Avdelningen för barnläkemedel vid Europeiska Läkemedelsmyndigheten (EMA) har skapat en enkät som syftar till att få reda på vad europeiska barn och ungdomar i åldern
10-18 år tycker om att använda olika typer av mediciner samt vad de skulle tycka om att delta i en läkemedelsundersökning (klinisk prövning).
EMA vill vända sig både till friska barn/ungdomar och till barn/ungdomar med sjukdomar i åldern 10-18 år. Enkäten kommer skickas ut till samtliga EU-länder.

Enkäten och mer information hittar du här


Nytt nummer av Hjärtebarnet äntligen ute nu!

Detta nummer innehåller också Verksamhetsberättelse för kongressperioden 2013-2014, av denna anledning har utgivningen blivit lite sen.
Årsredovisning med Resultat och Balansräkning kommer som vanligt att ligga här på hemsidan efter kongressen i mitten av maj.

Köp vår fina lilla badge med Jubileumslogga att sätta på rockslaget!
                 

maila givarservice@hjartebarn.org eller ring 08-4424656 och beställ!

20 kronor kostar kalaset inkl porto!Hjärtebarnsförbundet 40 år i maj, men vi firar hela året!...

Nya och gamla medlemmar är varmt välkomna med små betraktelser/berättelser om sin tid i Hjärtebarnsförbundet och sin förening.
I varje nummer av tidningen Hjärtebarnet kommer vi publicera en eller två historier. 
Välkomna att fira med oss!
Ditt bidrag, gärna med foton till, skickar du till
kansliet@hjartebarn.org  
Din arbetsplats kan hjälpa hjärtan att fortsätta slå genom att bli företagsmedlem i Klubb 1975.


Utblick Notiser från omvärlden 

Hjärtebarnsförbundet    Post- och besöksadress: Kungsgatan 84 ög 112 27 Stockholm Tel: 08-442 46 50 E-post: kansliet@hjartebarn.org

Producerat av Textalk