Presentation in English 


Drottning Silvia
är vår beskyddare

Bli Medlem

Facebook

Besök Peters Blogg

Här kan du följa  generalsekreterare
Peter Nordqvist på möten om olika påverkansfrågor och hans tankar kring dessa.


2014-10-17
Gårdagen på skolinspektionen
2014-10-14
Lund idag
2014-10-10
senaste dagarna
2014-10-06
Norge samt DSBUS
2014-09-29
London och Läkemedel
 
 


Samarbetspartners & länkar

Folksam försäkring Medlemsbarn

Om medfödda hjärtfel

GUCH-mottagningarna i Sverige

Barnhjärtcentrum i Göteborg

Barnhjärtcentrum i Lund

Ronald McDonald Hus i
Göteborg och Lund

 


Fler länkar 

Nya adressuppgifter?
maila, skriv eller ring
 
kansliet@hjartebarn.org
eller en vykort till
Kungsgatan 84
112 27 Stockholm


 
08-442 46 50

 


 

Välkommen till Hjärtebarnsförbundet!
Hitta din förening

Hjärtebarnsförbundet verkar för ett fullgott liv genom stöd, information
och påverkan. Hjärtebarnsfonden gör det
möjligt.


I Sverige föds ca 1000 barn varje år med hjärtfel. Det är 3 barn om dagen!
Hjärtfel är den vanligaste defekten jämfört med andra medfödda sjukdomar.


 

Vi samlar 13 Hjärtebarnsföreningar, varav en GUCH-förening. 
Vi arbetar för att barn, unga och vuxna födda med hjärtfel får
bästa behandling medicinskt, psykologiskt och socialt.
Att familjen får ett bra omhändertagande och blir välinformerade.

 


Som medlem i förbundet får du, förutom att träffa andra i liknande situation, information och utbildning, stöd i vardagsfrågor, också tidningen Hjärtebarnet som kommer med 4 nummer per år.
Du kan också teckna en förmånlig olycksfallsförsäkring för ditt hjärtbarn.Välkommen att bli medlem eller ge ett
bidrag till Hjärtebarnsfonden som stöd till vår bidragsverksamhet!
Aktuellt
Betr. situationen i Lund
så har vår generalsekreterare Peter Nordqvist haft samtal med berörd barnhjärtkirurg och med företrädare för sjukhuset. Idag har Peter möte med chefen för barnhjärtverksamheten samt divisionschefen. Efter mötet kan han förhoppningsvis uttala om läget och om den fortsatta kirurgverksamheten.
 
http://www.sydsvenskan.se/sverige/hjartkirurg-avstangd-for-illojalitet/ 

Din arbetsplats kan hjälpa hjärtan att fortsätta slå genom att bli företagsmedlem i Klubb 1975.

Här ser du medlemmarna

Här hämtar du foldern

Här hämtar du Power Point
presentation


Här läser du mer


 


Dela med dig av din "berättelse"
och dina erfarenheter!

Skriv till vår medlemstidning Hjärtebarnet. Alla uppslag är av intresse! Vi är också intresserade av foton som kan passa i tidningen. Maila oss idag!
Hälsningar redaktionen@hjartebarn.org 


Manusstopp och utgivningsdatum


 


 


Utblick
Notiser från omvärlden
Arkiv 

Hjärtebarnsförbundet    Post- och besöksadress: Kungsgatan 84 ög 112 27 Stockholm Tel: 08-442 46 50 E-post: kansliet@hjartebarn.org

Producerat av Textalk